Lees onze huisregels

 1. Sportcentrum Body Business is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van eigendommen van leden.
 2. Sporten is geheel voor eigen risico, het vooraf raadplegen van uw huisarts wordt aanbevolen.
 3. Abonnement is persoonsgebonden.
 4. Vakanties zijn niet van invloed op het maandelijkse lesgeld.
 5. Tijdelijk stopzetten is alleen mogelijk om medische redenen met weerlegging van een medische verklaring. Uw abonnement wordt opgeschort met de periode die u gemist heeft. Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
 6. Opzeggen van het abonnement kan alleen door aan de receptie een opzegbewijs in te vullen, waarna u een kopie van deze opzegging ontvangt. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van één volle kalendermaand, tenzij middels een medische verklaring kan worden aangetoond dat de lessen niet meer voortgezet kunnen worden.
 7. Indien de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld niet op tijd geschiedt kan € 5,00 administratiekosten
  in rekening gebracht worden. Eventuele incassokosten komen voor rekening van desbetreffend lid.
 8. Inschrijfgeld bedraagt € 20,00 dit geldt ook voor ex-leden. Geen inschrijfgeld bij een 10 rittenkaart.
 9. Borg voor lidmaatschapspas € 7,50
 10. Abonnementen gaan in per de 1e van de maand. Indien u een eerdere datum wenst te starten, dan wordt deze extra periode naar rato berekend.
 11. Het is niet mogelijk om binnen 2 maanden na afloop van het abonnement gebruik te maken van een korting of actie.
 12. Gelijktijdig met inschrijven dient de borg, het inschrijfgeld en het bedrag van de lopende maand te worden voldaan, waarna u uw lidmaatschapspas ontvangt (Pinautomaat aanwezig).
 13. Minimale leeftijd 14 jaar, legitimatie verplicht. Ouders bijtekenen op formulier indien jonger dan 18 jaar.**
 14. Jaarlijks wordt de contributie index gewijs met 2% verhoogd.
 15. Ik ga akkoord met de door Body Business gestelde voorwaarden (zie de algemene voorwaarden)
 16. Body Business behoudt zich het recht voor om een eventuele tassencontrole uit te voeren bij vermoeden van diefstal.
 17. Half- of jaarabonnementen worden niet stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd als waarvoor is ingeschreven. U kunt schriftelijk kenbaar maken indien u uw abonnement met eenzelfde of langere periode wenst te verlengen. Indien u geen actie onderneemt wordt uw abonnement automatisch omgeboekt naar een maandabonnement.

• De persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden en voor het adviseren van adequate begeleiding om te sporten door Body Business gebruikt. De verzamelde gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Body Business uw persoonsgegevens niet verwerken.

• Tijdens het lidmaatschap is het ten strengste verboden om anabole steroïden te verhandelen en/of te gebruiken. Door middel van ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich ervan bewust te zijn dat bij overtreding van deze regel Body Business het lidmaatschap per direct kan beëindigen.